Quest Juridische Service Abonnementen B.V. - Bedrijfsinformatie (2024)

Quest Juridische Service Abonnementen B.V. opereert binnen de industrie Rechtskundige adviesbureaus. Het bedrijf is opgericht in 2010. Het hoofdkantoor is gevestigd op Pedro De Medinalaan 63, 1086 XP, Amsterdam. Het KVK-nummer voor Quest Juridische Service Abonnementen B.V. is 34381037, met het Safe-nummer NL02261647.

Wilt u toegang tot de volledige financiële prestaties van dit bedrijf?

Krijg nu toegang Bekijk een voorbeeldrapport

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam:

Quest Juridische Service Abonnementen B.V.

Bedrijfsadres:

Pedro De Medinalaan 63, 1086 XP, Amsterdam

Jaar van oprichting:

2010

KVK Number:

34381037

Safe-nummer:

NL02261647

Rechtsvorm:

Besloten Vennootschap met gewone structuur

Primaire activiteitscode:

69102, Rechtskundige adviesbureaus

Bedrijfsstatus:

hidden.hidden.hidden.hidden.hidden

DBT (dagen na termijn):

hidden.hidden.hidden.hidden.hidden

Wilt u zakendoen met dit bedrijf?

Krijg toegang tot actuele bedrijfs- en financiële informatie.

Krijg nu toegang

Kredietwaardigheid

Bekijk de risico-indicatoren van dit bedrijf.

Kredietscore

Kredietlimiet

DBT (dagen na termijn)

Meer informatie over de risico-indicatoren.

De risico-indicatoren bepalen de kredietwaardigheid van een bedrijf en of u veilig zaken kunt doen.

Financiële gegevens

Omzet:

hidden.hidden.hidden.hidden.hidden

Winst vóór belastingen (totale winst):

hidden.hidden.hidden.hidden.hidden

Medewerkers:

hidden.hidden.hidden.hidden.hidden

Totale vlottende activa:

hidden.hidden.hidden.hidden.hidden

Totale vaste activa:

hidden.hidden.hidden.hidden.hidden

Nettowaarde:

hidden.hidden.hidden.hidden.hidden

Betalingservaringen

DBT (dagen na termijn):

hidden.hidden.hidden.hidden.hidden

Totaal openstaand saldo:

hidden.hidden.hidden.hidden.hidden

Wilt u meer weten over Quest Juridische Service Abonnementen B.V.?

Krijg toegang tot actuele bedrijfs- en financiële informatie.

Krijg nu toegang

Samenvatting bestuurders/aandeelhouders

Huidige bestuurders

hid

Huidige secretarissen

hid

Vorige bestuurders / secretarissen

hid

Person(en) met aanzienlijke zeggenschap

hid

Wilt u meer informatie over de bestuurders en aandeelhouders van Quest Juridische Service Abonnementen B.V.?

Krijg toegang tot informatie over bestuurders en aandeelhouders

Huidige bestuurders

Titel

hidden.hidden.hidden.hidden.hidden

Naam

hidden.hidden.hidden.hidden.hidden

Geboortedatum

hidden.hidden.hidden.hidden.hidden

Laatste adres

hidden.hidden.hidden.hidden.hidden

Postcode

hidden.hidden.hidden.hidden.hidden

Functie

hidden.hidden.hidden.hidden.hidden

Nationaliteit

hidden.hidden.hidden.hidden.hidden

Huidige benoemingen

hidden.hidden.hidden.hidden.hidden

Benoemingsdatum

hidden.hidden.hidden.hidden.hidden

Beroep

hidden.hidden.hidden.hidden.hidden

Bekijk directeur rapport
Bekijk consumentenrapport
Bekijk AML-rapport
Bekijk TRACE-rapport
Doe een Complaince Check

Huidige secretaris

Titel

hidden.hidden.hidden.hidden.hidden

Naam

hidden.hidden.hidden.hidden.hidden

Geboortedatum

hidden.hidden.hidden.hidden.hidden

Laatste adres

hidden.hidden.hidden.hidden.hidden

Postcode

hidden.hidden.hidden.hidden.hidden

Functie

hidden.hidden.hidden.hidden.hidden

Nationaliteit

hidden.hidden.hidden.hidden.hidden

Huidige benoemingen

hidden.hidden.hidden.hidden.hidden

Benoemingsdatum

hidden.hidden.hidden.hidden.hidden

Beroep

hidden.hidden.hidden.hidden.hidden

Bekijk directeur rapport
Bekijk consumentenrapport
Bekijk AML-rapport
Bekijk TRACE-rapport
Doe een Complaince Check

Belangrijkste aandeelhouders

Naam Valuta Aandelen totaal Aandelen type Nominale waarde % van het aantal aandelen

hidden.hidden.hidden.hidden.hidden

hidden.hidden.hidden.hidden.hidden

hidden.hidden.hidden.hidden.hidden

hidden.hidden.hidden.hidden.hidden

hidden.hidden.hidden.hidden.hidden

hidden.hidden.hidden.hidden.hidden

Samenvatting

Kredietscore bedrijf:

hidden.hidden.hidden.hidden.hidden

Kredietlimiet bedrijf:

hidden.hidden.hidden.hidden.hidden

Datum scorewijziging:

hidden.hidden.hidden.hidden.hidden

Datum limietwijziging:

hidden.hidden.hidden.hidden.hidden

Gedeponeerde financiën

Internationale score Omschrijving
A

Heel laag risico

B

Laag risico

C

Gemiddeld risico

D

Hoog risico

E

Geen score

Pas opgericht

Score Omschrijving
51-100

Laag risico

30-50

Gemiddeld risico

1-29

Opgelet - Hoog risico

0

Geen score

Omschrijving internationale score

Score Omschrijving
71-100

Heel laag risico

51-70

Laag risico

30-50

Gemiddeld risico

21-29

Hoog risico

1-20

Heel hoog risico

0

Geen score

Aanvullende scores & indicatoren

Financial Strength

Geschatte omzet

Augur Score

Graydon Rating

Meest gezochte bedrijven in dezelfde sector

 • De Kante B.V. Opgericht op 1998 Gevestigd in Boksum
 • Pica Sluis Leeuwarden B.V. Opgericht op 1990 Gevestigd in Langweer
 • Advocatenkantoor Kamsma Opgericht op 2002 Gevestigd in Leeuwarden
 • Werk + Nederland B.V. Opgericht op 2008 Gevestigd in Roermond
 • Art Of Zico B.V. Opgericht op 1997
 • Think Solutions B.V. Opgericht op 2016
 • Jackman Legal B.V. Opgericht op 2021 Gevestigd in Amstelveen
 • Sct Juridisch Adviesbureau B.V. Opgericht op 2013 Gevestigd in Rotterdam
 • Legalec Nederland B.V. Opgericht op 2021 Gevestigd in Heerhugowaard
 • Biad B.V. Opgericht op 1988 Gevestigd in Borne
 • Regtervoort B.V. Opgericht op 2005 Gevestigd in Rijssen
 • Groenink Bedrijfsjuristen B.V. Opgericht op 1989 Gevestigd in Zeist
 • Crevels Associated B.V. Opgericht op 1991 Gevestigd in Bathmen
 • Phrygian Legal B.V. Opgericht op 2000
 • Long-Range Consultancy B.V. Opgericht op 2005 Gevestigd in Geldermalsen
 • Vmwm B.V. Opgericht op 2007 Gevestigd in Roermond

Veelgestelde vragen

Waar is het hoofdkantoor van Quest Juridische Service Abonnementen B.V.?

Quest Juridische Service Abonnementen B.V.'s hoofdkantoor bevindt zich op Pedro De Medinalaan 63, 1086 XP, Amsterdam.

In welke sector is Quest Juridische Service Abonnementen B.V. actief?

Quest Juridische Service Abonnementen B.V. is actief in de Rechtskundige adviesbureaus sector.

Wat is het telefoonnummer van Quest Juridische Service Abonnementen B.V.?

Het telefoonnummer van Quest Juridische Service Abonnementen B.V. is 020 6234577.

Wat is de website van Quest Juridische Service Abonnementen B.V.?

De website van Quest Juridische Service Abonnementen B.V. is www.questjsa.nl.

In welk jaar werd Quest Juridische Service Abonnementen B.V. opgericht?

Quest Juridische Service Abonnementen B.V. werd opgericht in 2010

Wilt u een ander bedrijf zoeken en benchmarken?

Quest Juridische Service Abonnementen B.V. - Bedrijfsinformatie (22)

Sales & Marketing

WOE 4 SEPT | 11:00 UUR

Sales & Marketing

Quest Juridische Service Abonnementen B.V. - Bedrijfsinformatie (23)

Database Management

WOE 11 SEPT | 11:00 UUR

Database Management

Quest Juridische Service Abonnementen B.V. - Bedrijfsinformatie (24)

Compliance Risk

DON 12 SEPT | 11:00 UUR

Compliance Risk

Quest Juridische Service Abonnementen B.V. - Bedrijfsinformatie (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Amb. Frankie Simonis

Last Updated:

Views: 6296

Rating: 4.6 / 5 (56 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Amb. Frankie Simonis

Birthday: 1998-02-19

Address: 64841 Delmar Isle, North Wiley, OR 74073

Phone: +17844167847676

Job: Forward IT Agent

Hobby: LARPing, Kitesurfing, Sewing, Digital arts, Sand art, Gardening, Dance

Introduction: My name is Amb. Frankie Simonis, I am a hilarious, enchanting, energetic, cooperative, innocent, cute, joyous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.